Ruteplanen til studenterkørsel med EventTrucks ApS

Her er vores vejledning og hjælp til hvordan I skal lave jeres ruteplan

Når tiden er inde og klassen skal til at i gang med at lave ruteplanen til den den store dag. Kan det godt virke svært, uoverskueligt og indviklet at lave en rute, hvor man skal forholde sig til regler man ikke har kendskab til. Vi vil hjælpe Jer så godt vi kan med en vejledning til at lave en rute hjem til familierne som overholdes, således at familierne ikke venter i en halv time, på at studentervognen ankommer i forhold til det planlagte tidspunkt, på grund af dårlig planlægning og vejledning.

Følgende love og regler er gældende i transportbranchen som studenterkørsel hører under:

  • Køre- & hviletidsregler
  • Arbejdstidsdirektivet for mobile lønmodtagere (håndhæves fra Maj 2022)
  • Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.
  • Færdselsloven

Disse love og regler skal overholdes, da dette kan give bøder, chaufføren kan miste sit kørekort og turen bliver stoppet af politiet og ikke må fortsætte. Længere nede på denne side, vil vi pointere nogle af de regler der skal overholdes, for at I ikke bringer Jeres studenterkørsel i fare for at blive stoppet af politiet.

Her er vores vejledning til at hjælpe med at planlægge ruteplanen til studenterkørslen, så smertefrit som muligt.

Vi anbefaler Jer at lave Jeres ruteplan ved hjælp af enten tripply.dk, som er lavet til studenterkørsel og som tager højde for at man højst må køre 60km/t udenfor byzoner og højst 40km/t i byzoner. Samt at denne side også tager højde for at man ikke må køre på motorvej og motortrafikvej med studenter på vognens lad.

Man kan også benytte Google Maps. Her skal man som udgangspunkt være opmærksom på at ruten bliver planlagt som en personbil og med 50km/t og 80km/t. Som man skal huske at tage højde for. På længere strækninger skal I tillægge noget ekstra tid, Google Maps beregner tiden ud fra at man kører i en personbil. Vi kører i en studentervogn, som på landevej kun kører omkring 55 km/t og i tættere bebygget områder kører omkring 40 km/t. Normalt vil vi anbefale at for hver 10 minutter Google Maps bruger, skal I ligge 5 minutter ekstra til.

Når I har en samlet estimeret køretid, ved I hvor længe I har tilbage af jeres rådighedstid, det kan i så dividere ud på det antal i er i klassen og så har I den til I kan være hos hver af forældrene. Det er en god idé, at lave ruten så I er en 15 minutter foran, da I ofte bliver langsommere til at komme ind i vognen jo mere alkohol der indtages. Tiden I har ved hver af jeres forældre lægges til ankomsttiden (se eksempel ”ruteplan dokument”). Typisk er man enten 15 eller 20 minutter ved hvert stop. Dette kan dog variere hvis I kører 2 dags studenterkørsel eller hvis I er en lille klasse. Det er nemmere for både jer selv og os at holde styr på tiden, hvis I runder op så tiderne ender på 5 eller 0. Eksempel: 8.25 – 8.35 – 8.50 – 9.10.

Dette gælder for både ved brug af Tripply og Google Maps.

Hvis I syntes at det er for besværligt at lave klassens ruteplan. Kan vi tilbyde at lave den for Jer, for 1.000kr. Hvis vi skal lave jeres ruteplan, skal vi vide hvor dagen skal starte og slutte, samt en liste over alle navne og adresser i klassen som I skal besøge. Der skal også planlægges et 30 minutters hviletids stop, som kan være enten aftensmaden, en tur i vandet for at få bølgen i huen, det er op til jer.

Dette er vigtigt når I laver Jeres ruteplan:

  • Chaufføren skal i løbet af dagen holde en pause på 15 minutter og en pause på 30 minutter. For at overholde køre- & hviletidsreglerne. Pausen på 30 minutter kan planlægges hvor I skal have bølgen i huen eller et godt måltid mad.
  • Ingen motorvej og motortrafikvej
  • Være opmærksom på broer og viadukter som man skal under. I skal gå ud fra at studentervognene er 4 meter høje
  • Aftal i klassen om hvad der serveres af mad og drikke de forskellige steder, så I ikke får det samme hele dagen.
  • Det er kun elever fra klassen som har bestået eksamen og fået hue på, som må deltage i studenterkørsel. Det vil sige ingen søskende, forældre, lærer, venner eller DJs må være med på vognen i følge loven om studenterkørsel. Da politiet vil stoppe kørslen og uddele en bøde.
Scroll to Top