Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende når der er indgået en aftale mellem EventTrucks ApS og kunden

Handelsbetingelser

Parterne i aftalen er:

EventTrucks ApS som i vores handelsbetingelser vil blive omtalt som udlejer. Kunden hos EventTrucks ApS vil blive omtalt som lejer.

1. Tid og sted

 1. Kørslen finder sted på den aftalte dato.

Lejer er forpligtiget til senest den 1/3 det år hvor kørslen er aftalt at fremsende ruteplan med følgende indhold:

 • Navne på de elever, der er tilknyttet klassen og som har bestået eksamen
 • Adresser på de steder som lejer ønsker at besøge i den ønsket rækkefølge
 • Tid bilen skal ankomme til første stop og en tidsplan over dagens besøg med estimeret ankomst og afgangstider
 • Jf. køre-/hviletidsbestemmelserne skal der planlægges et stop, omkring den sidste tredjedel af turen på 30 min.

Ruteplanen skal godkendes af udlejer før den er gældende. (Det er ikke lovligt at køre motorvej og motortrafikvej under studenterkørselen). Lejer skal udfylde det fremsendte dokument til ruteplanen, der vil blive sendt til lejers mail sammen med kontrakten. Bliver det fremsendte dokumentet ikke udfyldt opkræves der 500kr i administrationsgebyr for at udlejer udfylder skabelonen. Udlejer fralægger sig i dette tilfælde alt ansvar for fejl i ruteplanen hvis den ikke afleveres i vedhæftet skabelon. Hvis der efterfølgende redigeres i ruteplanen, skal lejer sørge for at sende den opdateret ruteplan til udlejer. Det vil efter 1/3 kun kunne godkendes ved aftale med udlejer.

2. Betaling

 1. Prisen for kørslen aftales ved bookingen mellem udlejer og lejer. Betalingen foregår over 2 eller 3 rater.
 2. Rate 1 er et depositum, som skal betales senest to uger efter bookingen, medmindre andet er aftalt. Depositum er en del af den aftalte pris og vil ikke blive refunderet.
 3. Datoen er først booket når depositum er modtaget.
 4. Rate 2 og 3 er det resterne beløb, hvor betalingens tidspunktet aftales med udlejeren. Betalingerne skal ske i et samlet beløb til hver rate. Der skal noteres fakturanr. på overførelserne.
 5. Hvis indbetalingerne ikke falder til senest den aftalte dato, kommer der et administrationsgebyr på 100kr pr. dag der overskrides oveni den aftalte pris, hvis andet ikke er aftalt mellem udlejer og lejer.
 6. Kørslen er som udgangspunkt bestående af 10 timer. Der må ikke bruges tape eller andre midler, der kan resultere i lakskader på vognen under op pyntningen – her hæfter lejer for evt. skader. Der må ikke tages udsyn fra spejlene ifm. op pyntningen.
 7. Ekstra time kan i nogle tilfælde tilkøbes til 10% af den aftalte pris. Dette er muligt, såfremt at køre- & hviletidsreglerne og arbejdstidsdirektivet kan overholdes og det godkendes af udlejer.

3. Aflysning eller afbrydelse

 1. En aflysning af kørslen fra lejerens side, vil ikke medføre refundering af det allerede indbetalte beløb. Sker aflysningen efter der er mindre end 12 mdr. til kørslen skal det fulde beløb af kørslen betales til udlejer.
 2. Udlejers aflysning kan ske, grundet punkt 5. Force Majeure eller ved manglende indbetaling fra lejer.
 3. Skulle studentervognen under selve kørslen, mod alt forventning, få motorstop eller lignende og udlejer ikke har en mulighed for at lave studentervognen på stedet, har vi en backup studentervogn/partybus stående i tilfælde af et nedbrud. Såfremt at denne også er i brug vil beløbet blive refunderet til de studenter vi ikke har været hjemme ved.(EventTrucks ApS har endnu ikke måtte aflyse en studenterkørsel)
 4. Aflysning kan ske fra udlejers side under kørslen hvis der tages gæster med på vognen som ikke tilhører klassen og reglerne for eksamenskørsel, hvis lejer kravler ud over vognens opbygning og hvis der kastes genstande ud fra vognen, da det er ifølge færdselsloven, er forbudt at tabe gods under kørsel.
 5. Ved kørsel i boligområder, hvor der er mulighed for at blive angrebet med kasteskyts, er der mulighed for at EventTrucks ApS er nødsaget til at afbryde det planlagte stop og fortsætte til det næste stop på ruten. Det afbrudte eller aflyste stop vil ikke blive refunderet. Dette er udlejers prioritet, for at undgå unødig skade på lejer, ansatte samt køretøjet. Dette er nævnt under punkt 5. Force Majeure og betegnes som hærværk. Better safe than sorry.

4. Generelle betingelser

 1. Lejer er ansvarlig for at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold og betingelser.
 2. Udlejer er ansvarlig for at alle nødvendige godkendelser og forsikringer er indhentet, samt at køretøjet er mekanisk efterset.
 3. Udlejers vogne er nysynet hvert år og forsynet med lovpligtig forsikring som dækker chaufføren og dem som er på ladet under kørslen. De dertilhørende regler som hastighed og kørehviletid overholdes naturligvis. Udlejer medbringer dokumentation for ovennævnte, og kan fremvise dette i vognmappen.
 4. Lejen inkluderer en hovedrengøring af vognen efter endt kørsel, fri kilometer og brændstof. Med undtagelse, hvis brændstofpriserne, brændstofafgifterne eller generelle afgifter stiger uforudsigeligt pga. f.eks. krig, inflation, grøn omstilling eller af anden årsag. Kan der tilkomme et ekstra gebyr for kørslen.
 5. Udgifter ifm. kørslen som bro- og færgeudgifter betales af lejer.

5. Force Majeure

 1. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er EventTrucks ApS ikke ansvarlig over for lejer for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for vores kontrol, og som vi ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, epidemi, oversvømmelse, hærværk og vold. Det allerede indbetalte beløb refunderes ikke i tilfælde af ovenstående.

6. Fortrydelsesret

 • Lejer kan fortryde købet efter Forbrugerlovens §17. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes fra bookingdatoen.
Scroll to Top