Ring til os på 60 65 81 19

Handelsbetingelser

Parterne i aftalen er: EventTrucks.dk som i det følgende afsnit vil blive omtalt som udlejer. Kunden hos EventTrucks.dk vil blive omtalt som lejer.

1. Tid og sted

Kørslen finder sted efter nærmere aftale mellem udlejer og lejer.

Lejer er forpligtiget til mindst seks uger før kørslen at fremsende liste med følgende indhold:

Navne og adresser på de steder som lejer ønsker at besøge i den ønsket rækkefølge. Udlejer skal godkende starttidspunkt samt ruten. (Det er ikke muligt at køre motorvej under studenterkørselen). I toppen af ruteplanen skal startadresse og starttidspunkt være anført, ligeledes skal lejers fulde navn samt skolens navn.

Hvis der efterfølgende redigeres i ruteplanen skal lejer sørge for at sende den opdateret ruteplan til udlejer.

2. Betaling

Prisen for kørselen aftales ved bookingen mellem udlejer og lejer.

Betalingen foregår over 2 rater.

Rate 1 er et depositum, som skal betales senest tre uger efter bookingen.

Datoen er først booket når depositum er modtaget.

Rate 2 er det resterende beløb, hvor betalingens tidspunktet aftales med udlejeren.

Kørslen er som udgangspunkt bestående af 10 timer. Ekstra timer kan i de fleste tilfælde tilkøbes for 1000 kr. pr. påbegyndt time, dette beløb skal betales før studenterkørsel fortsætter.

3. Aflysning eller afbrydelse

En aflysning af kørslen fra lejerens side, vil ikke medføre refundering af det betalte depositum.

Udlejers aflysning skal ske med længst mulig varsel. Aflysning kan forekomme som følge af nedenstående:

Tekniske fejl på køretøj.

Eller andre, lignende forhold.

Skulle studentervognen under selve kørselen, mod alt forventning, få motor stop eller lignende og udlejer ikke har en mulighed for at lave studentervognen på stedet eller fremskaffe en anden studentervogn, vil beløbet blive refunderet til de studenter vi ikke har været hjemme ved.

4. Generelle betingelser

Lejer er ansvarlig for at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold. Udlejer er ansvarlig for at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet, samt at køretøjet er mekanisk efterset.

Udlejers vogne er forsynet med fartskriver, og de dertilhørende regler oveholdes naturligvis. Udlejer medbringer dokumentation for ovennævnte, og kan fremvise det hvis ønsket.

5. Fortrydelsesret

Lejer kan fortryde købet efter Forbrugerlovens §17. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes fra bookingen datoen.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.